دسته بندی: اخبار

آموزش مجازی کودکان
اخبار

آموزش مجازی و دشواری‌های آن

با شیوع همه‌گیری کرونا شکل زندگی خانواده‌ها به طرز چشم‌گیری تغییر کرد، روابط محدود شدند، دسترسی‌ها از میان رفتند و حمایت عاطفی نیز تحت‌تاثیر قرار

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f