دسته بندی: اخبار

تله مدیسین
اخبار

جزییات “تله مدیسین” در ۸ نقطه کشور/ نحوه ویزیت بیماران و بیمه‌ این خدمات

سلامت نیوز:مدیرکل مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت با اشاره به اجرای پایلوت تله مدیسین در هشت دانشگاه علوم پزشکی، جزییات مربوط

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f