دسته بندی: پزشکی

کولیک نوزادان
پزشکان

کولیک نوزادان

کولیک نوزادی یا قولنج، گریۀ غیرقابل کنترل در یک نوزاد سالم است. اگر کودک شما کمتر از پنج ماه داشته باشد و حداقل سه روز

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f