دسته بندی: پزشکی

آبله مرغان در کودکان
پزشکان

آبله مرغان در کودکان

بروز بیماری آبله مرغان میزان دقیق بروز بیماری آبله مرغان در کودکان مشخص نیست. با وجود این، آبله مرغان یک بیماری عفونی و بسیار شایع دوران

مطالعه مقاله »
کولیک نوزادان
پزشکان

کولیک نوزادان

کولیک نوزادی یا قولنج، گریۀ غیرقابل کنترل در یک نوزاد سالم است. اگر کودک شما کمتر از پنج ماه داشته باشد و حداقل سه روز

مطالعه مقاله »
زردی در نوزادان
پزشکی

زردی در کودکان

زردی در نوزادان: یکی از مشکلات شایع دوره نوزادی،  زردی نوزادان می باشد. زردی ها معمولاً ناشی از ناسازگاری های گروه های خونی بین مادر

مطالعه مقاله »
خرخر (خروپف) در کودکان
پزشکی

خرخر (خروپف) در کودکان

خرخر (خروپف) در کودکان   صداهای ناخوشایند تنفسی درهنگام خواب را خرخر یا خروپف گویند. قریب به اتفاق این صداها ناشی از تنگ شدن مجاری

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f