دسته بندی: دوره های رشد

کودکان لجباز کیدز24
خانواده و فرزند پروری

کودکان لجباز

لجبازی یک رفتار شایع در کودکان است که درسنین اولیه کودک، لجبازی غیر طبیعی نیست اما این روش برخورد شما والدین عزیز است که می

مطالعه مقاله »
نوزاد تازه متولد شده کیدز24
دوره های رشد

نوزاد تازه متولد شده

در بیمارستان، پزشک و/یا پرستار احتمالا:   1. وزن، قد و دور سر نوزادتان را بررسی کنید و اندازه گیری ها را روی نمودار رشد رسم کنید .

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f