دسته بندی: دوره های رشد

دوره های رشد

درد های رو به رشد

درد های رو به رشد یا درد رشد پا دردی است که در شب برای کودکان اتفاق می افتد. دردهای رشد معمولا از 3 تا

مطالعه مقاله »
کودکان لجباز کیدز24
خانواده و فرزند پروری

کودکان لجباز

لجبازی یک رفتار شایع در کودکان است که درسنین اولیه کودک، لجبازی غیر طبیعی نیست اما این روش برخورد شما والدین عزیز است که می

مطالعه مقاله »
نوزاد تازه متولد شده کیدز24
دوره های رشد

نوزاد تازه متولد شده

در بیمارستان، پزشک و/یا پرستار احتمالا:   1. وزن، قد و دور سر نوزادتان را بررسی کنید و اندازه گیری ها را روی نمودار رشد رسم کنید .

مطالعه مقاله »
دروغگویی در کودکان: بررسی روانشناسانۀ دروغگویی کودکان و علل و ریشه‌های آن
پرورش خلاقيت و بازي

بررسی دلایل دروغگویی کودکان

دروغگویی یک ناهنجاری اخلاقی- اجتماعی است که در بعضی مواقع، انحراف روانی نیز قلمداد می‌شود. با توجه به گستردگی ابعاد دروغ و کشیده شدن آن

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f