دسته بندی: روانپزشکی

کمبود محبت در کودکان
روانپزشکی

کمبود محبت در کودکان

از آنجایی که عاطفه و عواطف در مرکز بحث های علمی قرار گرفتند، بسیاری از افراد در حوزه روان شناسی و آموزش و پرورش علاقه

مطالعه مقاله »
کودکان و فضای مجازی
اخبار

کودکان و فضای مجازی

اگر می خواهید تو فضای مجازی بلایی سر کودکانتان نیاد این پنج تا راهکار را انجام بدید کودکان از دبستان میتوانند از تبلت و کامپیوتر

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f