دسته بندی: روانپزشکی

روانپزشکی

نیکتوفوبیا در کودکان

نیکتوفوبیا در کودکان  (Nyctophobia)  که معمولا به عنوان ترس از تاریکی شناخته می شود، یک ترس رایج در بین کودکان است. نیکتوفوبیا می تواند باعث

مطالعه مقاله »
روانپزشکی

نکتوفوبیا در کودکان

Nyctophobia که معمولا به عنوان ترس از تاریکی شناخته می شود، یک ترس رایج در بین کودکان است. این بیماری می تواند باعث پریشانی و

مطالعه مقاله »
وسواس در کودکان
روانپزشکی

وسواس در کودکان

افکار و رفتارهای وسواسی می تواند بر افراد در هر سنی از جمله کودکان تأثیر بگذارد. وسواس دوران کودکی که به عنوان اختلال وسواس فکری-اجباری

مطالعه مقاله »
اورولوژي

شب ادراری کودکان

شب ادراری، یک بیماری شایع در کودکان است که با ادرار غیر ارادی در هنگام خواب مشخص می شود. در حالی که می تواند برای

مطالعه مقاله »
کودکان لجباز کیدز24
خانواده و فرزند پروری

کودکان لجباز

لجبازی یک رفتار شایع در کودکان است که درسنین اولیه کودک، لجبازی غیر طبیعی نیست اما این روش برخورد شما والدین عزیز است که می

مطالعه مقاله »
لکنت زبان کیدز24
روانپزشکی

لکنت زبان

لکنت چیست؟ بسیاری از بچه های خردسال در سنین 2 تا 5 سالگی که دچار لکنت می شوند مرحله ای را پشت سر می گذارند. این

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f