اهمیت و کاربردهای مختلف پزشکی از راه دور (تله مدیسین)

اهمیت تله مدیسین
Author picture

کیدز 24

فهرست مطالب

در عصر حاضر اکثر علوم، وابستگی خود را به تکنولوژی اطلاعات احساس می کنند. علم پزشکی نیز از این قانون مستثنی نیست. فناوری تله مدیسین، به کارگیری تکنولوژی الکترونیک و دیجیتال به منظور اعمال مراقبتهای پزشکی و بهداشتی از بیمارانی است که در نقاط دور از مرکز درمانی به سر میبرند.
تله مدیسین در واقع به معنای پزشکی از راه دور است و این کلمه در دهه 1970 میلادی توسط فردی به نام Thomas bird معرفی شده است. تعاریف بسیاری از این کلمه مطرح است. طبق تعریف ITU، تله مدیسین عبارتست از عمل مراقبت پزشکی با استفاده از ارتباطات صوتی تصویری. در ابتدا پزشکان سعی کردند تا صداهای قلبی و ریوی را جهت بررسی توسط تلفن به سایر متخصصان انتقال دهند. این مفهوم شامل طیفی از مشاوره تا مراحل تخصصی تر مثل انجام جراحی از راه دور است.

در این روش امکان کنترل و مدیریت بحران های ایجاد شده در زمینه بهداشت، درمان و سلامت نیز فراهم میشود. زمانی که به وسیله اینترنت، آزمایشها و تشخیصهای پزشکی درباره یک بیماری را در اختیار پزشکی دیگر در آن سوی جهان قرار میدهید و با وی مشورت میکنید، در حقیقت از تله مدیسین استفاده کردهاید. یا زمانی که یک پزشک معالج از طریق ارسال یک ایمیل ساده در مورد وضعیت بیماری یکی از بیمارانش با یکی از پزشکان متبحر در قارهای دیگر مشورت میکند در واقع بخشی از این سیستم را به کار برده است.
برقراری ارتباط پزشک و بیمار، معاینه از راه دور به کمک ارسال تصاویر رادیولوژی، ارسال سیگنالهای حیاتی و گزارش های متنی و صوتی شرح حال بیمار از یک سو و ارایه دستورات به صورت متن یا صوت و یا در مواردی خاص همچون جراحی از راه دور به صورت فرامین مکانیکی توسط پزشک، چرخه یک عملیات پزشکی از راه دور را تشکیل میدهد. فناوری تله مدیسین مهارتی است که از ابزارهای چند رسانهای بهره میگیرد و با استفاده از تعداد زیادی فناوریهای روز شامل تصویر زنده، صدای زنده، دادهها و تصاویر پزشکی، سیستمهای ارتباطی، متنها، عکسها و پارامترهای حیاتی مرتبط با پزشکی، میتوان خدمات پزشکی را از فاصله دور به مکانی دیگر ارایه داد.
فناوری تله مدیسین مشتمل بر نگهداری، مراقبت، تشخیص، مشاوره و معالجه بوده ضمن این که در این مرحله توجه به انتقال داده های پزشکی و مسائل آموزشی نیز وجود دارد، در نگاهی جامع تر و کامل تر می توان گفت  به طور عمومی تله مدیسین به کاربرد فناوری های پزشکی و ارتباطی جهت تبادل هر گونه اطلاعات، اعم از داده، صدا یا ارتباطات تصویری بین پزشک و بیمار یا پزشک و متخصصان بهداشت و درمان در موقعیت های مجزای جغرافیایی و به منظور ایجاد امکان تبادل جهت مقاصد پزشکی، بهداشتی درمانی، تحقیقاتی و آموزشی تحصیلی اطلاق می شود.
به طور کلی در فرآیندهای تله مدیسین می توان اطلاعات زیادی را منتقل کرد که در زیر برخی از این داده ها و اطلاعات نوشته شده است:
 جمعآوری دادهها و انتقال اطلاعات پزشکی
 تصاویر پزشکی ذخیره شده
 صدا و تصویر زنده
بعضی از اطلاعات بالینی که توسط سامانه تله مدیسین منتقل میشود شامل:
 صدای قلب، ریه، شکم و…
 انتقال زنده اطلاعات نوار قلب  (ECG)
  انتقال تستهای تنفسی  (PFT)
  تصویر رادیولوژی و ام.آر.آی
  تصویر دهان و دندان
 تصویر گوش
 تصویر بیماریهای پوستی
  انتقال اطلاعات فشارخون
  انتقال علائم حیاتی
فرایندهای تله مدیسین به طرق زیر منتقل میشوند:
 شبکههای رایانهای
  اینترنت و اینترانت
 خطوط تلفنی
  ماهوارهها
و هر روشی که ارتباط بین رایانهها را برقرار کند.
سرویس های تله مدیسین به سه گروه اطلاعات داده ای، صوتی و تصویری تقسیم می شوند:
  اطلاعات و سرویس های صوتی: این دسته از سرویس ها بر مبنای اطلاع رسانی به وسیله خطوط تلفن مهیا می شود. کم هزینه ترین نوع سرویس اطلاع رسانی پزشکی به وسیله تلفن است که در ایران هم تحت عنوان پزشک در منزل مورد استفاده قرار می گیرد. این سرویس به دو گونه تقسیم بندی می شود:
گروه اول به صورت برون خط (off line): به طور مثال صدای قلب بیمار برای پزشک ارسال و توسط دستگاه ضبط می شود، تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و گاهی هم خروجی به صورت منحنی کشیده شده و نتیجه به بیمار اعلام می شود.
 گروه دوم به صورت بر خط (on line): به طور مثال صدای بیمار از طریق خط تلفن مستقیم به پزشک می رسد و پزشک همان جا روی آن تصمیم گیری کرده و اعلام نتیجه می کند.
 اطلاعات و سرویس های تصویری: از جمله این سرویس ها می توان به کنفرانس ویدئویی و انتقال تصاویر دورآ پرتو نگاری اشاره کرد. این سرویس ها هزینه بر هستند ولی کاربرد فراوانی دارند. گاهی اوقات با دستگاه های اسکنر این اطلاعات به پزشک معالج می رسد و گاهی هم به وسیله پرتونگاری دیجیتالی این اتفاق رخ می دهد که به طور مستقیم تصاویر به صورت دیجیتالی تبدیل شده و انتقال می یابد. این روش امروزه در مراکز پرتونگاری رایج است.
  اطلاعات و سرویس های داده ای: این نوع از اطلاعات به سه گروه تقسیم می شوند:
 دسترسی on-line به پایگاه های اطلاعاتی که باعث می شود پزشکان و کاربران دیگر به راحتی از آخرین وضعیت بیمار مطلع شده و سریع تجویز کرده و بلافاصله بازخورد دهند.
  اینترنت است که برای به روزرسانی اطلاعات پزشکی به کار می رود و باعث می شود پزشکان از آخرین اخبار جهان پزشکی مطلع شده و یا حتی به وسیله اینترنت از گوشه ای به گوشه دیگر اطلاعات را رد و بدل کرده و مراقبت های پزشکی انجام دهند .
  دورآسنجی است که به مفهوم مطالعه و نمایش عملکردهای فیزیولوژیک انسان یا حیوان از مراکز دور یا سیار است. اولین تجربه دورآسنجی توسط NASA انجام شده است که از وضعیت فیزیولوژیک فضانوردان خود مطلع بود.

اهداف تله مدیسین
  بهبود مراقبت از بیمار
  بهبود دسترسی و مراقبت پزشکی برای نواحی روستایی و محروم
  دسترسی بهتر به پزشکان جهت مشاوره
  در دسترس قرار دادن امکانات برای پزشکان جهت هدایت معاینات خودکار
  کاهش هزینههای مراقبتهای پزشکی
  ایجاد خدمات مراقبت پزشکی (در سطح جغرافیایی و جمعیتی وسیع)
  کاهش نقل و انتقال بیماران به مراکز درمانی
  ایجاد فضای مراقبت مدیریت شده در بیمارستانها و مراکز درمانی

کاربردهای سرویس های تله مدیسین
کاربردهای تله مدیسین بسیار گسترده و فراگیر است در این تحقیق به مواردزیراشاره می شود .
 مشاوره از راه دور(tele consultation): در حال حاضر عمدهترین کاربرد این فناوری، مشاورههای پزشکی است که هم در ایران و هم درنقاط دیگر جهان به راحتی درحال انجام است. مشاوره از راه دور معمولا بین دو یا چند پزشک و یا بین بیمار و پزشک معالج صورت میگیرد. در مشاوره از راه دور استفاده از تمام امکانات ارتباطی نظیر تلفن، فاکس، پست الکترونیکی، گفتگوی اینترنتی، صفحه پیغام، کنفرانس مطبوعاتی و….امکان پذیر است. چیزی که باید در نظر گرفت این است که در مشاوره از راه دور قابلیت دسترسی هم به  اطلاعات مفید  وهم اطلاعات غلط و نادرست، پزشکان قلابی و سایتهای فاقد اعتبار پزشکی وجود دارد.
  آموزش از را ه دور (tele education) : در جهان امروز این موضوع به اثبات رسیده است که توسعه هر علمی نیازمند آموزش گروه های متخصص آن علم است.  tele education در سه حوزه مطرح می شود.
  آموزش از راه دور
  دسترسی به اطلاعات از راه دور
  آموزش بهداشت از راه دور
tele education دارای مزایای زیادی است از جمله این که به دلیل کاهش رفت و آمد بیماران و متخصصان مخارج عمومی کاهش یافته و دیگر اینکه میزان اطمینان به مراکز بهداشتی درمانی افزایش و تبادل اطلاعات بین مراکز درمانی بهبود می یابد.
 جراحی از راه دور: جراحی از راه دور توسط روبات ها و سیستم های پزشکی پیشرفته انجام می شود ولی به دلیل هزینه بر بودن این روش هنوز در کشورهای در حال توسعه انتقال مناسب نیافته و محدود به کشورهای توسعه یافته شده است. چند مشکل اساسی در جراحی از راه دور مطرح است: یکی عدم اطمینان لازم بیماران از روش های جراحی از راه دور است که باید با آموزش صحیح این مشکل حل شود. عدم لمس کردن پزشک به صورت مستقیم است که پیش بینی می شود به زودی کیفیت لمس کردن روبات ها بالا رفته و این مشکل برطرف شود، همچنین هر چه فاصله بین پزشک و بیمار زیاد شود سرعت ارتباط با تجهیزات و مانیتورها کمتر میشود و در چنین شرایطی ممکن است پزشکان درگیر یک تاخیر بیست و پنج ثانیهای روی مانیتورها شوند که همین ثانیههای اندک در شرایطی خاص برای بیمار حکم مرگ یا زندگی را خواهد داشت.
درواقع جراحی رباتیک استفاده از ابزاری است که با بهره گیری از بازوهای رباتیک حرکت دست جراح را بسیار دقیق به درون بدن بیمار منتقل میکند و تصاویر هنگام عمل را به صورت واضح و شفاف در اختیار جراح قرار میدهد.
چیزی که پزشک را قادر به کنترل جراحی میکند یک اتصال اینترنتی قوی است که برای برقراری ارتباط بین پزشک و وسایل جراحی، مانیتورها و همچنین ارتباط با پزشکان با تجربه مورد استفاده قرار گیرد.
از آنجا که در این روش پزشک هم با جان بیمار سر و کار دارد نمیتوان با اینترنتی که قطع و وصل میشود، اقدام پزشکی را انجام داد. جراحی از راه دور تنها در زمان دور بودن جراح و بیمار کاربرد ندارد. یکی از بزرگ ترین مشکلات جراحان لرزش بی اختیار دستشان است. در حال حاضر دستکشهای خاصی ساخته شده که حرکات دست جراح را در فضای سه بعدی تشخیص میدهند، از میان این حرکات، لرزش تناوبی دست، فیلتر شده و مابقی حرکات به بازوی دقیقی که بر روی بدن بیمار در حال انجام عمل است، منتقل میشود. برای انجام عملهای دقیق تر، جراحی بر روی مدل مصنوعی و بزرگ تری از اندام بیمار انجام گرفته و حرکات در مقیاس کوچک تر بر روی اندام واقعی پیاده میشود.

اولین جراحی از راه دور فرا اقیانوسی در جهان
برای اولین بار عمل جراحی از راه دور با کمک ربات در 7 سپتامبر 2001 انجام گرفت در این عمل جراحی کیسه صفرای زن 68 سالهای بستری در بیمارسـتانCIVIL  در شــــــرق فرانسه، توسط تیم جراحــی در نیـویورک برداشته شد. در این عمل جراحی حدود هفت هزار کیلومتر بین تیم جراحی در نیویورک و بیمار بستری شده در بیمارستانی در شرق فرانسه فاصله وجود داشت. پزشک مستقر در نیویورک وسایل جراحی نهاده شده در اتاق عمل توسط ربات را دستکاری میکرد و این عمل با کمک خط فیبر نوری پرسرعت و با اسـتفاده از سیســتم جراحـــی روباتـیک لاپاروسکوپی Zeus به مدت 54 دقیقه به طول انجامید در این عمل بیمار بعد از یک هفته فعالیت عادی خود را از سر گرفت.

روش جراحی Robotic
در سال 1988، انجام جراحی با حداقل تهاجم (MIS) با ورود دوربینهای کوچکی از طریق سوراخ های کوچک انجام شد. اولین سیستم روباتیک، سیستم جراحی da Vinci در اتاق های جراحی، در 11 جولای 2000 توسط FDA تایید شد. این ربات شامل قسمتی میلیمتری برای کنار زدن شش است. سه وسیله از شکاف کوچکی بین دندهها در قفسه سینه است. این سه وسیله دو تا در حکم دست های جراح و یکی در حکم دوربینی برای انتقال تصاویر به واحد خارجی هستند. این ربات حرکت دست جراح را توسط یک سیــــــستم کامپیوتری به سیگــنال دیجیتال تبدیل کرده و به سر دیگر وسیله ارسال میکند. در سمت جراح واحد خارجی شبیه یونیت برای نشستن جراح است که جراح با در دست گرفتن  joy stickها و مشاهده قلب بیمـار در تمام مدت جراحی از طریق دوربین جراحی میکند انتقال حرکت دست جراح به واحد داخلی با  joy stickها امکان پذیر است.

مزایای روش جراحی Robotic
  کاهش دوران طولانی نقاهت پس از عمل جراحی، دردهای بعد از جراحی، زمان لازم برای بستری بیمار در بیمارستان و هزینههای مربوطه
 عدم نیاز به شکستن استخوان جناغ و باز کردن قفسه سینه
– بهبود یافتن سریع زخم های مربوط به شکافهای کوچک ایجاد شده
  در دسترس بودن جراحان خبره با قابلیت های منحصر به فرد در مکانهای بیشتر

  معایب روش جراحی Robotic
  افزایش فاصله بین پزشک و بیمار کاهش سرعت ارتباط با تجهـیزات و مانیتورها
  امکان ایجاد تاخیر بیست وپنج ثانـیهای روی مانیتورها با توجـه به شرایط پزشکان
  زمان تاخیر بین وقتی که جراح حرکت چاقو را میبیند تا وقتی که واقعا برش را انجام میدهدکمتر از یک پنجم ثانیه افزایش احتمال برش محل اشتباه
 در حال حاضر قابلیت انجام عمل توسط روبات در ماکزیمم فاصله حدود 300 کیلو متر (در ارتباط با سیم) و 35 کیلومتر (با ارتباط بی سیم)
  عدم تمایل بیماران برای تحت عمل قرار گرفتن به دلیل جدید بودن این تکنولوژِی
 گران قیمت بودن روبات ها
  عدم حضور دستیاری برای پزشک
  عدم وجود فیدبک حسی
  عدم درک حسی از محیط اطراف بیمار توسط پزشک

تصویربرداری از راه دور
پیشرفت در زمینه فنآوری مخابرات دیجیتال و کامپیوتر تاثیر زیادی بر رادیولوژی داشته است. برای مثال میتوان با کامپیوتر یک تصویر را به طور دستی تغییر داد یا با الگوریتم های پردازش دیجیتال قسمت های خاص و مهم تصویر را استخراج کرد، لذا با روش های مختلف تصویر برداری میتوان قدرت تشخیص را افزایش داد و در نهایت در وقت و هزینه صرفهجوئی کرد. تکنولوژیهای عکسبرداری نقش عمدهای در تشخیص، درمان و مرحله بهبودی دارند. اسکنرهای اولتراسوند، دوربینهای کوچک مورد استفاده در جراحی مفاصل و وسایل تشخیصی، آزمایشهای پاتولوژی و رادیولوژی و اسکن مغز تنها مواردی از تکنولوژیهای عکس برداری هستند که میتوان به وسیله طب از راه دور آن ها را انجام داد. در دو دهه گذشته شاهد ایجاد و رشد انواع روش های مختلف تصویر برداری نظیر اولتراسوند  MRI، اسکن کامپیوتری بودهایم که همه این روش ها دیجیتال هستند و تنها 30 درصد تصاویر پزشکی را تشکیل میدهند و مابقی تصاویر به وسیله اشعه X گرفته میشوند. تصاویر حاصل از این روش غیر دیجیتال بوده و برای استفاده از آن در رادیولوژی از راه دور و رادیولوژی دیجیتال باید به فرمت دیجیتال درآیند، که این کار با کمک دیجیتایزر صورت میگیرد.

آسیبشناسی از راه دور
آسیبشناسی عبارت است از مطالعه تغییراتی که در سلول و بافت به هنگام بیماری ایجاد میشود. آسیبشناسی از راه دور عمل شناخت آسیب در بیمار از راه دور است. پاتولوژیست با مشاهده بافت ها روی صفحه نمایش همان عملی را انجام میدهد که انگار بافت ها را روی صفحه میکروسکوپ به طور مستقیم مشاهده کرده و نمونه مربوطه را میبیند. در آسیبشناسی از راه دور دوربین ویدیویی روی میکروسکوپ نصب شده و یا از ویدیو میکروسکوپ دیجیتال برای ارسال تصویر اسلاید به مراکز مورد نظر استفاده میشود.
امکانات سیستم تله مدیسین میتواند فاصله ها را از میان برداشته، پزشک یا تیم پزشکی به صورت رو در رو  و همزمان بیمار را مورد معاینه قرار داده و با ملاحظه دیگر اطلاعات پاراکلینیکی بیمار، مراحل تشخیص بیماری و مشاوره های لازم برای درمان بیمار را ارائه کند.

درمان امراض پوستی از راه دور
تشخیص بیماریهای پوستی از طریق بررسی سوابق بیماری، معاینه و بیوپسی صورت میگیرد. در پزشکی از راه دور برای درمان بیماریهای پوستی باید تصاویر رنگی با رزولوشن بالا از محل عارضه تهیه شود. بیوپسی را میتوان از طریق پست به مرکز تخصصی ارسال کرد همچنین در مورد این نوع امراض تعامل زمان حقیقی بین متخصص و بیمار ضروری نیست.

مراقبتهای خانگی از راه دور
باتوجه به رشد جمعیت سالمند و کمبود پزشک متخصص، مراقبت در منزل از طریق تله مدیسین دارای پتانسیل روبه رشد فراوانی است. بیش از همه افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و عروقی و ناهنجاریهای تنفسی مزمن به این گونه مراقبتها نیاز دارند. همچنین هنگامیکه یک بیمار، پس از جراحی یا به هر دلیلی در بیمارستان بستری میشود، آن بیمارستان یک تخت با ارزش خود را از دست میدهد. علاوه بر این، برخی از بیماران از بستری شدن در بیمارستان، احساس خوبی ندارند و بیشتر در منزل احساس آرامش میکنند. در این روش، برخی از وسایل مورد نیاز مانند، ضبط کنندههای علایم حیاتی، دستگاه ارتباط تصویری با بیمار، در منزل بیمار نصب میشود و تغییرات ضربان قلب، فشار خون، تنفس و سایر علایم حیاتی بیمار و تصویر بیمار برای پرستار ارسال میشود .
مانیتور از راه دور بیمار
با مانیتور از راه دور بیمار که جایگزین مانیتورینگ هولتر شده است میتوان اطلاعات بیمار را از خانه وی به محل کار متخصص قلب منتقل کرد. یا در مناطق دور دست که روانپزشک ساکن ندارند میتوان از بیماران به طریق ویدیو کنفرانس، شرح حال گرفت و تحت درمان و پیگیری توسط روانپزشک ساکن منطقه دیگر قرار داد.

سطوح خدمات سیستم تلهمدیسین
مراقبت از بیماران در شرایط اورژانس
(Telemedicine for Emergency care system)

در این سطح از خدمات، بیماران اورژانسی در ابتدا توسط پزشکیاران با تجربه مستقر در مراکز پزشکیاری مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته، در صورت نیاز به مشاوره با پزشک سیستم تله مدیسین بلافاصله ارتباط صوتی، تصویری برقرار شده و علائم حیاتی بیمار ( مثل صدای قلب، صدای ریه، نوار قلب بیمار و غیره) ارسال می شود. پزشک سیستم تلهمدیسین بلادرنگ ضمن بررسی شرح حال و وضعیت بیمار و ملاحظه علائم حیاتی وی، توصیه های درمانی لازم برای نجات جان بیمار را ارائه کرده و بر مراحل بهبودی بیمار نظارت می کند.

 مراقبت از بیماران در سطح اول خدمات درمانی
« Telemedicine for primary Healthcare system  »

در این سیستم طیف وسیعی از بیماران مبتلا به بیماری های سطح یک خدمات پزشکی از سرماخوردگی گرفته تا بیماری های فشارخون و غیره به صورت همزمان توسط پزشکی که در فاصله دوری از مرکز پزشکیاری مستقر است، ویزیت می شوند. پزشک ضمن رویت بیمار و مذاکره با او، علائم حیاتی و شرایط بیمار را به صورت همزمان دریافت داشته و پس از تشخیص بیماری، مشاوره های لازم برای درمان بیمار را به پزشکیار مربوطه ارائه میدهد. در این بخش میتوان بسیاری از فعالیتهای مربوط به آموزش و مراقبتهای اولیه بهداشتی را قرار داد .

سیستم مشاورههای تخصصی
Telemedicine for consulting system

تعدادی از بیمارانی که درسطح اول خدمات درمانی توسط پزشک عمومی سیستم تله مدیسین ویزیت میشوند، نیازمند خدمات تخصصی پزشکی هستند. این سیستم می تواند ارتباط سه جانبه ای را بین پزشک یا پزشکان متخصص یک مرکز تخصصی و پزشک عمومی این سیستم و بیماران مراکز پزشکیاری مختلف برقرار کند. در این روش با استفاده از تکنولوژی های انتقال صوت و تصویر و تجهیزات پزشکی وابسته به آن، پزشک متخصص ضمن مذاکره مستقیم با بیمار و پزشک عمومی، همزمان علائم حیاتی و دیگر اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص بیماری را دریافت داشته، مشاوره های لازم برای درمان بیمار را به پزشک عمومی معالج بیمار ارائه میدهد. در این سیستم میتوان با استفاده از پزشکان متخصص یک مرکز پزشکی، خدمات تخصصی پزشکی مورد نیاز جمعیت فراوانی را که به صورت پراکنده در مناطق مختلف ساکن هستند فراهم کرد. از این سیستم برای کاهش اعزام بیماران از شهرستان های مختلف به مراکز تخصصی میتوان استفاده کرد و بدین طریق در وقت و هزینه بیماران صرفهجویی فراوانی نمود.

کاربرد اصلی پزشکی از راه دور
پزشکی از راه دور دارای کاربرد متنوع و فنآوری وسیعی است که به منظور افزایش صحت و تندرستی فرد در جامعه صورت گرفته است. این پدیده میتواند با نوع اطلاعات ارسال شده (مانند آزمایش های کلینیکی و رادیو گرافیها)، نحوه ارسال این داده مشخص شده و معنی و مفهوم یابد.
از پدیده پزشکی از راه دور در موارد زیر میتوان استفاده عملی کرد:
  بلایای طبیعی و جنگ ها
  توسعه بهداشت در نقاط صعب العبور
  کنترل بیماری های مزمن
  پروازهای هوایی
  مسافرت های دریایی در جنگ ها
  تشخیص، درمان، کنترل، پیگیری و مشاوره
  آموزش ارائه کنندگان خدمت و مردم
  منابع اطلاعاتی پزشکی شامل انواع بانک های اطلاعاتی و پایگاه های داده های پزشکی

تحقیقات انجام شده در زمینه پزشکی از راه دور
ملاحظات اخلاقی در استفاده از تکنولوژی تله نرسینگ

کمبود نیروی پرستاری، افزایش بیماری های مزمن مثل دیابت و حوادث عروقی، رشد جمعیت سالمندی در جهان، مدیریت کاهش هزینه های درمانی، توسعه تکنولوژی ارتباطات و اینترنت، فاصله جغرافیایی بسیاری از بیماران از مراکز مراقبتی و تغییر سیاست های بهداشتی منجر به شکل گیری مراقبت در منزل و به دنبال آن تله مدیسین و تله نرسینگ شده است. تله نرسینگ که به عنوان استفاده از تکنولوژی پیشرفته ارتباط از راه دور به منظور ارائه مراقبت های پرستاری به بیماران تعریف شده است به عنوان رویکردی  که می تواند کیفیت مراقبت را ارتقا دهد همواره با یکسری چالش های اخلاقی در رابطه با استفاده از آن برای مدیران پرستاری و متخصصان پرستاری مواجه است که در این مقاله که توسط محمد غلامی  و همکاران انجام شده به این چالش ها در قالب یک چهارچوب پرداخته می شود.

استفاده از تله مدیسین در بارداری های پر خطر
مراقبت های خوب و مداوم دوران بارداری خصوصا در بارداری های پر خطر باعث سلامت دو انسان مادر و جنین و کاهش میزان مرگ و میر و ناخوشی در این دو گروه می شود. مراقبت های دوران بارداری از جمله کنترل قلب جنین که برای ارزیابی خوب بودن جنین در تمام دورن بارداری قابل استفاده است، کنترل انقباضات رحمی، فشار خون و کنترل وزن به راحتی در منزل قابل اجرا بوده و به خانم های باردار و خانواده  قابل آموزش است. بنابراین با استفاده از تله مدیسین خانم های باردار بدون نیاز به بستری شدن می توانند از خود مراقبت کنند. تله مدیسین باعث ارتباط سریعتر مددجو با پرسنل بهداشتی شده و مراقبت ها در زمان مناسب در اختیار خانم های باردار قرار می گیرد.
این مطالعه مروری بوده و توسط مینو متقی و همکاران انجام شده و اطلاعات آن از مقالات معتبر از سال 1995 تاکنون جمع آوری شده است. مقالات گردآوری شده شامل 25 مقاله در ارتباط با تله مدیسین و تله مدیسین و مراقبت های دوران بارداری است. بررسی مقالات نشان داد که تله مدیسین در بارداری های پر خطر باعث افزایش رضایت خانم های باردار از مراقبت های دریافت شده (9 مطالعه) افزایش کیفیت مراقبت ها (5 مطالعه) کاهش هزینه (7 مطالعه) کاهش روزهای بستری شدن در بیمارستان (2 مطالعه) کاهش نقل و انتقالات (25 مطالعه) کاهش نیاز به ویزیت مجدد (6 مطالعه) افزایش کیفیت زندگی خانم های باردار (3 مطالعه) و ارتباط سریع تر با پرسنل بهداشتی (4 مطالعه) می شود. هنگام دریافت مراقبت های الکترونیکی  خانواده، خانم های باردار نیز در دریافت و ارائه مراقبت ها و آموزش ها شرکت کرده و این مورد باعث ارتقاء بهداشت خانواده می شود.
بای سی و همکارانش در سال 2008 با مطالعه بر روی خانم های باردار پر خطر به این نتیجه رسید که خانم های باردار با کنترل الکترونیکی به خوبی می توانند فشار خون، قلب جنین، درجه حرارت، آلبومین ادرار و وزن خود را بررسی و نتایج آن را با پرسنل بهداشتی به صورت الکترونیکی در میان بگذارند. بدین ترتیب هم خانم ها از دریافت مراقبت ها رضایت بیشتری داشتند و هم پرسنل بهداشتی فرصت بیشتری برای ارائه خدمات به صورت اورژانسی به دست آوردند.
بنابراین کاهش هزینه افزایش کیفیت مراقبت ها و رضایتمندی مددجویان، کاهش روزهای بستری در بیمارستان از اهداف ارائه مراقبت های سلامتی امروزه است. در مراکز زنان و زایمان ثابت شده که خانم های باردار پر خطر جهت مانیتورینگ در بیمارستان بستری می شوند. با ارائه خدمات و کنترل خانم های بار دار در منزل به وسیله تله مدیسین می توان به اهداف فوق دست یافت.

 تله مدیسین در درمان سوختگی
پیشرفت های خیره کننده در توسعه سیستم های ارتباط از راه دور و فناوری اطلاعات و افزایش پهنای باند مورد استفاده در اکثر کشورهای جهان فعالان حوزه تله مدیسین را وادار به پیدا کردن راه های نوین استفاده از ابن تکنولوژی کرده است. نیار به رسیدگی سریع در بدو ورود یه مراکز درمانی و عدم وجود متخصص سوختگی در اکثر بیمارستان ها و همچنبن درمان طولانی و پر هزینه سوختگی این مشکل را به مورد مناسبی در تله مدیسین تبدیل کرده است در این مقاله که توسط امیر فتاح گردآوری شده به جنبه های مختلف این موضوع می پردازد.

ایمنی و اثربخشی تله نورولوژی
تله مدیسین تکنولوژی ارتباطی جدیدی است که امکان مشاوره پزشکی در حالی که بیمار و پزشک در دو مکان کاملا متفاوت هستند را فراهم می آورد.
در این پژوهش که توسط عطیه پوربختیار و همکاران انجام شده به کارایی و اثرات تله مدیسین در نورولوژی پرداخته شده است. با به کارگیری تله  مدیسین، نورولوژیست می تواند تاریخچه ای از وضعیت بیمار، جزئیات بیماری،  یافته های رادیولوژیک و فیزیولوژیک بیمار را در اختیار داشته باشد و همچنین با به کارگیری یک واحد معاینه تله نورولوژیک سیار، بیمار را معاینه کند. از دیگر کاربردها می توان به  مدیریت برنامه بازتوانی بیماران دچار سکته مغزی، کنترل وضعیت بیماران مبتلا به حمله های ناگهانی صرع و اختلالات خواب و کنترل ایمپلنت های تحریک کننده اعصاب نام برد. استفاده در زمینه های آموزشی و تحقیقاتی دیگر پتانسیل تله نورولوژی است.
یک سیستم تله مدیکال، با اجزای مختلفی همچون کامپیوتر، دوربین ویدیویی، تقویت کننده ها و.. مرتبط است و در دایره دستگاه های پزشکی قرار می گیرد. این امر وجود قوانینی برای فراهم آوردن ایمنی و کارایی بهینه این سیستم ها و همچنین حفاظت از بیمار و کاربر را ضروری می سازد. لذا در پژوهش حاضر، برخی استانداردها و قوانین ایمنی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته اند.
از مزایای به کارگیری تله مدیسین در نورولوژی می توان به امکان دسترسی به پزشک متخصص حتی در مناطق دورافتاده و روستایی و بیمارستان های کوچک، حذف هزینه های زمانی و اقتصادی و فراهم آوری امکانات در جهت مشاوره و آموزش های بهتر پزشکی اشاره کرد.

کاربردها و چشم انداز آینده  Telehealth
Telehealth ارائه خدمات سلامت از طریق فن آوری های اطلاعات و ارتباطات راه دور است.   Telehealth می تواند در شکل ساده با ارتباط دو نفر از تیم سلامت به وسیله تلفن و یا در شکل پیچیده و استفاده ازvideo conferencing   واستفاده از فن آوری روباتیک بین ارائه دهندگان خدمات سلامت در دو سازمان یا در دو کشور انجام شود.  تحقیقات نشان می دهد Telehealth می تواند مراقبت باکیفیت بهتر، پایش کامل تر و آموزش دقیق تر کاربرد و استفاده آسان تر و کم هزینه تری برای بیمار داشته باشد این مفهوم اولین بار درسال 1993 توسط دکتر خالد محمود مسلمان مقیم امریکا مطرح شد.
این مطالعه یک مطالعه مروری است  که توسط مرضیه جوادی و همکاری به منظور بررسی راهکارهایی برای افزایش کیفیت مراقبت های سلامت به همراه کاهش هزینه و از طریق بررسی منابع علمی کتابخانه ای و search منابع و ژورنال های الکترونیک  انجام شد.
Telehealth اعم از پزشکی از راه دور است و بر خلاف پزشکی از راه دور (Tele medicine) که بیشتر بر جنبه درمانی تمرکز دارد برجنبه های پیشگیرانه، ارتقاء سلامت و نهایتا درمان تاکید دارد. Telehealth ابتدا برای توصیف عملکردهای اداری و یا آموزشی پزشکی از راه دور، استفاده شد اما امروزه بر هزاران هزاران روش تکنولوژیک تمرکز دارد. به طور مثال امروزه پزشکان به منظور برقراری ارتباط با بیماران، تجویز داروها و ارائه دیگر خدمات بهداشتی درمانی از ایمیل استفاده می کنند.

استفاده های بالینی از فن آوری های  Telehealth
 انتقال تصاویر پزشکی برای تشخیص بیماری (که اغلب به عنوان ذخیره و ارسال به متخصص)  گروه ها و افراد تیم سلامت اقدام به مبادله خدمات بهداشتی وآموزشی  به صورت زنده یا از طریق ویدئوکنفرانس می کنند.
 انتقال داده های پزشکی برای تشخیص بیماری یا مدیریت (مانیتورینگ از راه دور)
 مشاوره در پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سلامت از طریق نظارت بر بیمار و followup او.
 مشاوره سلامت از طریق تلفن در موارد اورژانس به عنوان teletriage
 استفاده  های غیربالینی ( Nonclinical) از فن آوری های  Telehealth
 آموزش از راه دور از جمله آموزش مداوم پزشکی، راند بیماران در بخش و آموزش بیمار.
 استفاده های مدیریتی مثل برگزاری جلسات، نظارت و سخنرانی از طریق شبکهTelehealth .
 پژوهش در داده های  Telehealth اطلاعات آنلاین و مدیریت اطلاعات سلامت
 ادغام سیستم بهداشت و درمان
 شناسایی دارایی ها، لیست بیماران و تطبیق منابع و گردش بیماران در لیست انتظار
 مدیریت کلی سیستم بهداشت و درمان
 پذیرش وگردش از راه دور بیمار

انواع روش های استفاده از  Telehealth 
در ذخیره و ارسالTelehealth، تصاویر دیجیتالی، ویدیو و صدا، از مشاهدات روزمره زندگی همچنین داده های بالینی دیگر ثبت و روی کامپیوتر سرویس گیرنده و یا دستگاه تلفن همراه او ذخیره شده و در زمان مناسب و ایمن به درمانگاه (یا محل دیگری که در آن ها توسط کارشناسان و متخصصان مربوطه مورد مطالعه قرارمی گیرد) فرستاده شده و نظریه متخصص نیز بازگشت و منتقل می شود. بر اساس نیاز و امکانات سازمان های مربوطه، این رفت و برگشت اطلاعات می تواند بین 1 دقیقه تا 48 ساعت طول بکشد. در ساده ترین شکل کاربردTelehealth ، علائم حیاتی مانند فشار خون، وزن، پالس اکسی متر، قند خون، کنترل و پیگیری می شوند. در تخصص هایی  مانند پوست، رادیولوژی و پاتولوژی که دادن پاسخ فوری حیاتی نیستند، مساعد برای استفاده از این فن آوری هستند.  غربالگری و شنوایی شناسی تشخیصی از راه دور از دیگر تخصص های مناسب  برای کاربرد Telehealth هستند.

Real-time Telehealth
در Telehealth نوع Real time  یک ارتباط الکترونیکی از راه دور اجازه برقراری پیوند آنی دوکاربر را می دهد. تجهیزات Videoconferencing یکی از شایع ترین انواع پزشکی از راه دور همزمان است. دستگاه های ثانوی دیگری نیز می تواند به کامپیوتر و یا تجهیزات ویدئو کنفرانس وصل شود. دسترسی به کانال های بهتر و ارزان تر و ارتباط مستقیم  جریانات دو طرفه صوتی و تصویری بین مراکز از طریق کامپیوتر می تواند موجب کاهش هزینه ها شود.
نمونه هایی از Telehealth Real time عبارتند از :
 Tele-audiology شنوایی شناسی از راه دور
 Teledentistry دندانپزشکی از راه دور
 Telemental Health بهداشت روانی از راه دور- استفاده از تکنولوژی برای اتصال روانپزشک با بیمار از طریق  videoconference
  Teleneurology مدیریت اعصاب و روان از راه دور
 Telenursing پرستاری از راه دور
 Teleradiology تصویربرداری از راه دور
 Telerehabilitation توانبخشی از راه دور

مانیتورینگ بیمار از راه دور (Remote patient monitoring)
در مانیتورینگ از راه دور، حسگرها به ثبت و انتقال داده های بیومتریک بیمار می پردازند. به عنوان مثال، دستگاه EEG از راه دور فعالیت الکتریکی مغز بیماران را پایش واطلاعات را به متخصص انتقال می دهد. این  اطلاعات ممکن است همزمان ارسال  و یا می تواند ذخیره و سپس فرستاده شود.  نمونه هایی از مانیتورینگ بیمار از راه دور عبارتند از:
 دیالیز غشایی در منزل
 مراقبت از راه دور در منزل
 مانیتورینگ بیماران قلبی ومراقبت از راه دور درICU  ها

چشم اندازآینده  Telehealth
پیش بینی برای رشد و رونق بازار Telehealth خوشبینانه است و بیشتراین خوش بینی بر اساس افزایش تقاضا برای مراقبت های پزشکی از راه دوراست. با توجه به بررسی های اخیر، نزدیک به سه چهارم از مصرف کنندگان ایالات متحده اذعان داشته اند که از Telehealth  استفاده خواهند کرد. در حال حاضر، چند شرکت بزرگ در تکاپوی ایجاد جای پا در بازار هستند که با توجه به پژوهش ها انتظار می رود رشد اقتصادی این شرکت ها از 900 میلیون دلار در سال 2007 به بیش از 6 میلیارد دلار تا سال 2012 رسیده باشد.
Telehealth دریچه جدیدی  در مراقبت های سلامت می گشاید در این روش بیمار در بین ویزیت های پزشک در مطب از طریق دستگاه  مانیتور می شود. تحقیقات نشان می دهد این تکنیک، بستری در بیمارستان و مراجعات اورژانسی را در حد قابل توجهی کاهش می دهد و بهبود کیفیت زندگی بیمار را به دنبال دارد. Telehealth  همچنین برای بیمارانی که از مراکز خدمات بهداشتی درمانی  و متخصصان دور هستند بسیارسودمند است. با توجه به منافع متعدد این فن آوری انتظار می رود در دهه های پیش رو، بشر بتواند بسیاری از معضلات گریبان گیر سیستم های سلامت را پاسخ گو باشد.
البته پذیرش و قضاوت در مورد Telehealth بسته به عواملی چون راحتی خدمات، کفایت و هزینه تحمیل شده بر بیمار برای رفع نیازهای او، سیاست دولت ها و پوشش بیمه ای و پرداخت های مردم برای خدمات همچنین  شرایط صدور مجوزTelehealth  ازطریق نهادهای ذیربط ونظارتی است.

بررسی چالش های پزشکی از راه دور در نظام سلامت
همان طور که ذکر شد تله مدیسین یا پزشکی از راه دور روش تازه ای در مراقبت های بهداشتی، تشخیصی و درمانی است که با فرایندهای الکترونیکی وارتباطی پشتیبانی می شود. در دهه اخیر پیشرفت های زیادی در توسعه فناوری تله مدیسین به عنوان روشی برای مراقبت های پزشکی ار راه دور که به وسیله ارتباطات رسانه ای مدرن دیجیتال حمایت می شود، انجام شده است.  تله مدیسین شاید به عنوان جایگزین مناسبی از نظر هزینه برای برخی اشکال رایج خدمات در بهداشت و درمان مطرح باشد. با وجود این ملاحظات اقتصادی، سازمانی، قانونی و اخلاقی پیرامون این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرند.
مطالعه انجام شده توسط سهیلا قضوی مروری سیستماتیک بوده است. جهت گرد آوری اطلاعات از آخرین منابع کتابخانه ای، اینترنتی، مجلات علمی داخلی وخارجی مر بوط به سال های 2003 تاکنون استفاده شده است.
با در نظر گرفتن ماهیت مسائل و مشکلات حقوقی و اخلاقی  تعاملات دوسویه زیر مورد توجه قرار می گیرند: حقوق مدنی و کیفری، اخلاق زیستی اخلاق رایانه ای، رایانه پزشکی  و پزشکی قانونی. در این راستا در سطح جهانی حرکت هایی در جهت ایجاد چارچوب قانونی جهت پاسخگویی به مسائل ناشی از کاربرد فناوری اطلاعات در بخش مراقبت های بهداشتی صورت گرفته است. پزشک و بیمار هردو در خصوص استاندارد طبابت از راه دور و حفظ اسرار پزشکی اطمینان ندارند. از سوی دیگر این ابزار در کشورهای در حال توسعه که با چالش های مهمی اعم از کمبود نیروی متخصص و عدم مناسب توزیع نیرو، زیر ساخت وخدمات پزشکی ناکافی و نامناسب و وضعیت نامطلوب بهداشتی مواجه هستند می تواند به نحو مطلوب تری مورد استفاده قرار گیرد.

ارزیابی اقتصادی تله مدیسن
چکیده ای از نوشته ها و دستورالعمل های پژوهشی برای تحلیل مزایا و هزینه برنامه های تله مدیسین خدمات بهداشتی تخصصی را به مردم دوردست با استفاده از تکنولوژی ارتباطات از راه دور فراهم می کند. این خط مشی نوآورانه به دادن مراقبت پزشکی برای چندین سال گسترش یافته است و اخیرا حوزه های تخصصی گوناگونی مانند قلب و عروق، پوست و اطفال را  تحت پوشش دارد. هرچند ارزیابی اقتصادی تله مدیسن نادر باقی می ماند و برای محدوه ای وسیعی از مزایا و هزینه اقتصادی حساب شده است. تحلیل های هزینه– مزایای دقیق از برنامه های تله مدیسن می تواند مدرک مقایسه ای و معتبر را از بقای اقتصادی خود فراهم کند. بنابراین منجر به قبول و یا گسترش برنامه های موفق تری شود. برای تسهیل در ارزیابی اقتصادی پیشرفته تر، این مقاله توسط لیلا کاظم نژند اصل گردآوری شده دستورالعمل های پژوهشی برای هدایت تحلیل هزینه – مزایای برنامه های تله مدیسن با تأکید بر برآورد هزینه فرصت، به طور عادی نتایج برنامه استفاده شده و عوامل تعویض پول برای برگرداندن نتایج به ارزش های دلار را ارائه می دهد.

سرقت هویت پزشکی و امنیت تله مدیسین
سرقت هویت پزشکی استفاده از اطلاعات تعیین هویت بیمار و پزشک برای کسب خدمات پزشکی یا سند مالی معنی می شود.
تعیین هویت اطلاعاتی مانند شماره تامین اجتماعی و شماره های کارت اعتباری برای کسب مالی به طور متقلبانه مورد استفاده قرار می گیرند.
بر طبق برآورد کمیسیون تجارت فدرال (FTC)، سرقت هویت پزشکی 3 درصد همه موارد سرقت هویت یا تقریبا ً000/250 وقایع سالیانه را شامل می شود. هر چند خدمات انسانی و سلامت، صلاحیت قضایی روی سرقت هویت پزشکی را دارد نه .FTC به علاوه قانون نشر اعتبار عادلانه نمی تواند برای خروج پرونده های پزشکی تقلبی مورد استفاده قرار گیرد.
دادگاه شخصی جهان  WPFو موسسه غیرانتفاعی بیمه BCBS برآورد کرده اند که 1 درصد همه تقلب ها سرقت هویت پزشکی است. ارزش «street» شماره تامین اجتماعی به سرقت رفته یک دلار و برای اطلاعات تعیین هویت پزشکی 50 دلار است. هر چند که در بیشتر موارد شماره  ID پزشکی و تامین اجتماعی یکی هستند. این مقاله توسط لیلا کاظم نژند اصل تنظیم شده است.

کاربرد تله مدیسین در حوادث غیر مترقبه
در سال های اخیر در راستای ارتقای کیفیت سیستم های ارایه خدمات بهداشتی و درمانی، پیـشرفت های زیادی صـورت پذیرفتـه و تلاش های بسیاری انجام شده است. یکی از این روش ها، به ویژه درمورد کسانی که در نقاط دوردست زندگی می کنند یا دچار سانحه شده اند و دسترسـی بـه خـدمات پزشـکان متخـصص را نداشته و یا توانایی جسمی برای مراجعه به پزشک را ندارند، تله مدیسین است.
این مطالعه که توسط منیژه آریایی انجام شده با بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی تدوین شده است. تله مدیسین که به معنی استفاده از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در ارائه خدمات پزشکی، از راه دور است، در ابتدا بیشتر در زمینه مراقبت های کلینیکی استفاده می شد که شامل تشخیص، درمان و آموزش بود ولی امروزه به تدریج ارتش های جهان، سازمان های فضانوردی و دولت ها کاربرد تله مدیسین را در عملیات نظامی و حوادث غیر مترقبه توسعه داده اند و این تکنولوژی را در حوادث واقعی یا شبیه سازی شده آزمایش کرده اند. تله مدیسین می تواند اقدامات متناسب با سه مرحله اصلی پاسخ به حوادث را که شامل مر حله پیش از حادثه، بعد از حادثه و نوتوانی است تقویت کند.
اقدامات فوری در حوادث غیر مترقبه، با استفاده از تکنولوژی های از راه دور و اطلاعاتی میسر است. در واقع هدف سیستم های تله مدیسین فراهم آوردن سرویس های مراقبت بهداشتی جهت افرادی است که به دلیل شرایط جغرافیایی و محیطی، در دسترس نیستند.

کاربردهای سنسورهای بیسیم در پزشکی
شبکههای سنسوری دارای پتانسیل زیادی هستند و اخیرا به طور قابل توجهی در بسیاری از کاربردهای پزشکی مورد استفاده قرار گرفتهاند. مجهز کردن بیماران به سنسورهای بیسیم علائم حیاتی پوشیدنی، جمع آوری اطلاعات حیاتی به صورت لحظه به لحظه و زمان حقیقی و پردازش و مانیتورینگ وضعیت های فیزیکی بیماران را امکانپذیر میسازد. اطلاعات این سنسورها میتواند درون حافظه تجهیزات الکترونیکی مراقبت های پزشکی بیمار جمعآوری و ذخیره شود و در پردازش ها و معاینات آینده مورد استفاده قرار گیرد.
در مطالعات پزشکی گستردهتر، خصوصا برای مانیتورینگ بیماران سرپایی و تله مدیسین، سنسورهای بیسیم در مقایسه سیستم های فعلی امکان نمونه برداری و ذخیره اطلاعات بیشتر و دقیق تر در زمان های طولانیتر را فراهم میسازند. در حال حاضر فاصله قابل توجهی بین کاربردهای متداول شبکههای سنسوری و نیازهای مراقبت های پزشکی وجود دارد. شبکههای مراقبت های پزشکی به طور خاص می بایست از توپولوژی مسیریابی چند حالته، گستره وسیع محدوده اطلاعات، قابلیت اعتماد و ایمنی بسیار بالا برخوردار باشند. در این مقاله که توسط اسماعیل فاطمی بهبهانی و همکاران انجام شده ضمن بررسی تحقیقات انجام شده در خصوص سنسورهای بیسیم در کاربردهای پزشکی، پتانسیل کاربرد شبکههای سنسوری بیسیم در مراقبت های پزشکی و ملزومات و چالش های آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

حفظ امنیت در تله مدیسین-کارت شناسایی دیجیتال
در مراقبت های بهداشتی، حفظ  محرمانگی اطلاعات یکی از مهم ترین نیازهای اخلاقی و قانونی است. به ویژه در تله مدیسین که پرونده الکترونیک بیماران در شبکه به اشتراک گذارده می شود. لذا داده های بهداشتی باید بر طبق استانداردهای امنیتی سطح بالا و تحت نظر و کنترل افراد متخصص، جمع آوری، نگهداری و منتقل شوند. علاوه بر این داده ها و اطلاعاتی که ارزش قانونی دارند باید به طور دیجیتال مورد تایید و تصدیق قرار گیرند. کلیدهای رمز نگار و تصدیقی که در کارت های شناسایی دیجیتال ذخیره شده اند مناسب ترین وسیله برای این مهم هستند.
لذا در این مقاله که توسط حمیده خرمندار انجام شده ضمن معرفی این کارت ها به توضیح در مورد آن ها پرداخته می شود.

معرفی یک سیستم تله مدیسین سیار با استفاده از شبکه دیتا
طبق آمارهای ارائه شده در اکثر کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، درصد بسیار ضعیفی از جمعیت روستایی و دور از مرکز از امکانات پزشکی و حضور پزشکان متخصص در محل برخوردارند. این در حالی است که با توجه به پیشرفت های وسیع در فناوری ارتباطات سیار و خطوط انتقال دیتا دسترسی به پزشکان در هر مکان و هر زمان امکان پذیر بوده و بدون نیاز به حضور فیزیکی پزشک در مراکز درمانی می توان دستورات پزشکی را به مناطق دور ارسال کرد.
در این مقاله که توسط آزاده باستانی انجام شده به کمک تکنولوژی بیسیم یک سیستم تله مدیسین سیار جهت مشاوره پزشکی بدون نیاز پزشک در محل ارائه می شود. به نحوی که پس از ذخیره اطلاعات بیماران و درخواست های مشاوره ای- پزشکی  در یک شبکه دیتا، پاسخگویی به درخواست های بیماران به گونه ای زمانبندی و مدیریت می شود که در حداقل زمان ممکن پزشک یا پزشکان مربوطه را یافته و دستورات پزشکی آن ها را به بیماران برساند.

بحث و نتیجه گیری
با توجه به کاربردهای متعدد تله مدیسین و مستند سازی مدارک پزشکی از راه دور، نیازمند ایجاد بستر و ساختار مناسبی جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سازمان های مراقبتی هستیم که با استفاده از این فناوری بتوان سرعت، دقت و کیفیت مراقبت های ارائه شده به مصدومان و بیماران را تضمین کرد. در دهه اخیر پیشرفت های زیادی در توسعه فناوری تله مدیسین که به وسیله ارتباطات رسانه ای مدرن دیجیتال حمایت می شود، انجام شده است.
در بسیاری از کشورها سیستم مراقبت های پزشکی بیش از پیش به بیمار نزدیک شده است. به ویزه تله مدیسین در کشورهایی مانند ایران که شبکه حمل و نقل آن توسعه نیافته در موارد زیر کاربرد بیشتری خواهد داشت:
  وجود پراکندگی جمعیت در بعضی از نقاط کشور و مناطق کوهستانی و دورافتاده
 عدم دسترسی به مراکز تخصصی پزشکی در بسیاری از نقاط کشور
  افزایش جمعیت سالخورده و نیازمند به مراقبت های ویژه پزشکی
  کمک به تشخیص سریع بیماری
  اتخاذ تاکتیک های درمانی صحیح
 کاهش اتلاف وقت در بیماری های حاد
تکنولوژی و دسترسی همگانی به سیستم های ارتباطی و کامپیوتری،  افق های جدیدی را در علم پزشکی گشوده و غیرممکن ها راممکن  می سازد.
در این راستا استفاده از سیستم تله مدیسین بی سیم نیز جهت مهیا کردن سرویس هایی با کیفیت بالا برای کمک به مصدومان و بیماران ضروری به نظر می رسد. این هدف نیازمند دستگاه هایی با سنسورهای بسیار کوچک دقیق، شبکه های ارتباطی بی سیم با پهنای باند بالا، ارتباطات بین المللی و توسعه مراکز ارائه دهنده سرویس های تله مدیسین است. در کشورهای در حال توسعه و به خصوص با ریسک بالای بروز حوادث غیر مترقبه و بلایای  ناگهانی طبیعی مانند ایران، باید زمینه ها و زیر ساخت های لازم برای گسترش این سرویس ها فراهم شود. دست یابی به سیستم پزشکی و مدارک پزشکی از راه دور یکی از موارد به کارگیری سیستم های رایانه ای است و نشان می دهد که فناوری های ارتباطی چگونه می تواند در طراحی، اجرا و برنامه های مدیریتی به متخصصان مراقبت بهداشتی یاری رساند.

اپلیکیشن آوا کیدز:

اپلیکیشن “آوا کیدز” به عنوان یک راهکار هوشمند و جامع برای تغذیه، آموزش، و مراقبت از کودکان معرفی می‌شود. این اپلیکیشن با توجه به سن، بیماری‌ها، و شرایط خاص هر کودک، برنامه غذایی شخصی‌سازی کرده و به والدین کمک می‌کند تا بهترین تغذیه را برای رشد و توسعه سالم فرزندان خود انتخاب کنند. از طریق مقالات، لالایی‌ها و پادکست‌های منحصر به فرد این اپلیکیشن، والدین قادر به یادگیری دقیق‌تر درباره بهترین روش‌ها و نکات برای پرورش فرزندان خود خواهند بود.

 

“آوا کیدز” با ارائه خدماتی هوشمند و شخصی‌سازی شده، به والدین اطلاعات دقیق و قابل اعتمادی در زمینه تغذیه و پرورش کودکان فراهم می‌کند. این اپلیکیشن به والدین این امکان را می‌دهد که با دسترسی به محتواهای آموزشی و تفریحی، تجربه‌ی یک محیط یادگیری چند بعدی را تجربه کنند. “اوا کیدز” نه تنها یک راهنمای قدرتمند در حوزه تغذیه کودکان است بلکه یک همراه هوشمند برای والدین در سفر پررنگ و چالش‌انگیز پرورش فرزندانشان نیز محسوب می‌شود.

توضیحات دکتر بهزاد مقدم، متخصص تغذیه کودکان در خصوص اپلیکیشن آواکیدز

مقالات مرتبط

اشتراک گذاری:

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه
    Verification: 21c1a9e26c75b00f