برچسب: رایگان

پزشکی از راه دور
اخبار

پزشکی از راه دور

پزشکی از راه دور یا دورپزشکی (به انگلیسی: Telemedicine) به کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای فراهم آوردن مراقبت سلامت و خدمات و حمایت از

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f