Author picture

کیدز 24

فهرست مطالب

وقتی کودکان با حالتی غذا می خورند که اجزای غذا را در دست گرفته و نگاه میکنند،و کثیف کاری انجام می دهند، آنگاه کودکان در حال کشف هستند.

کشف چیزی که تفاوت در مواد غذایی درون غذایش را به او نشان داده،و ثابت می کند اینگونه کودکان در آینده ریز بین تر هستند،و تحقیق و تفحص های دقیق تری انجام میدهند.

این را بدانید که تمام دانشمندان و افراد مهم و معروف دنیا در کودکی شان به ریخت و پاش معروف بوده اند.حالا اگر برای داشتن کودکانی نخبه آماده هستید با آنها همراه شوید، و به آنها در کنار این توانایی ها به مرور زمان نظم را هم یاد خواهید داد.

«باز دوباره ریختی ؟باز دوباره تکرار کردی ؟»

بعضی ا‌وقات والدین در موقعیت‌ هایی قرار می گیرند که باید چندین بار یک موضوع را به فرزند خود توضیح دهند.

کنترل هیجانات منفی در این مواقع بسیار دشوار است. اما استفاده از جملاتِ سرزنشی و تخریب گر، نه تنها کودک را به انجام رفتار صحیح تشویق نمی کند، بلکه باعث ایجاد خودباوری منفی در او می شود و به تدریج باور می کند که هیچ وقت نمی تواند کاری را به درستی انجام دهد.

در ادامه کودک استقلال خود را از دست داده و به شما می گوید که من نمی توانم هیچ کاری را درست انجام دهم.

در جملات خود هنگام ناراحتی از قیدهای همیشه و هیچ وقت و دوباره استفاده نکنید و فقط اشتباه فرزند خود را توضیح دهید.

مقالات مرتبط

اشتراک گذاری:

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه
    Verification: 21c1a9e26c75b00f