دسته بندی: خانواده و فرزند پروری

دروغگویی در کودکان: بررسی روانشناسانۀ دروغگویی کودکان و علل و ریشه‌های آن
پرورش خلاقيت و بازي

بررسی دلایل دروغگویی کودکان

دروغگویی یک ناهنجاری اخلاقی- اجتماعی است که در بعضی مواقع، انحراف روانی نیز قلمداد می‌شود. با توجه به گستردگی ابعاد دروغ و کشیده شدن آن

مطالعه مقاله »
اخلاق در کودکان
خانواده و فرزند پروری

آموزش اخلاق به کودکان

کودک در سال‌های آغازین زندگی خود هیچ درک و شناختی نسبت به خوب و بد رفتار و اخلاق ندارد و عنصر اخلاقی در کودک امری

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f