دسته بندی: روانشناسی

دوره های رشد

بلوغ در دختران

دوران بلوغ یک مرحله اساسی در زندگی دختران است که همراه با تغییرات فیزیکی، روانی، و اجتماعی مهمی همراه است. در این مقاله، به توضیح

مطالعه مقاله »
مادر روزت مبارک کیدز24 آوا کیدز
خانواده و فرزند پروری

مادر روزت مبارک

مادر روزت مبارک مادر از نگاه استاد محمد بهمن بیگی: به جز من، همه خواهرانم پسوند بس داشتند. ماه بس، گل بس، دختر بس، قز

مطالعه مقاله »
دوره های رشد

بلوغ در پسران

دوران بلوغ یک مرحله حیاتی در رشد و توسعه جسمی و روانی پسران است. این دوره با چالش‌ها و تغییرات زیادی همراه است که نیازمند

مطالعه مقاله »
دوره های رشد

بلند شدن قدکودکان

رشد سالم و افزایش قد مناسب، یکی از اهمیت‌های مهم در توسعه فیزیکی کودکان است. همه والدین به دلیل توجه به سلامت و رشد مناسب

مطالعه مقاله »
خانواده و فرزند پروری

ایجاد حس امنیت در کودک

احساس امنیت و آرامش یکی از جوانب حیاتی در رشد و توسعه کودکان است. این احساس امنیت، کودکان را به شکل قابل‌اعتمادی توسعه می‌دهد و

مطالعه مقاله »
روانشناسی

هویت یابی در کودکان

هویت چیست؟ هویت به مجموعهٔ صفات، ویژگی‌ها، باورها، ارزش‌ها، عقاید و تجارب یک فرد گفته می‌شود که او را از دیگران متمایز می‌کند و شامل

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f