دسته بندی: روانشناسی

کمبود محبت در کودکان
روانپزشکی

کمبود محبت در کودکان

از آنجایی که عاطفه و عواطف در مرکز بحث های علمی قرار گرفتند، بسیاری از افراد در حوزه روان شناسی و آموزش و پرورش علاقه

مطالعه مقاله »
دروغگویی در کودکان: بررسی روانشناسانۀ دروغگویی کودکان و علل و ریشه‌های آن
پرورش خلاقيت و بازي

بررسی دلایل دروغگویی کودکان

دروغگویی یک ناهنجاری اخلاقی- اجتماعی است که در بعضی مواقع، انحراف روانی نیز قلمداد می‌شود. با توجه به گستردگی ابعاد دروغ و کشیده شدن آن

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f