دسته بندی: روانشناسی

ترس کودک از پزشک
پزشکان

ترس کودک از پزشک

مقدمه بیشتر کودکان زمانی که در می‌یابند باید به پزشک مراجعه کنند، دچار ترس و دلهره می‌شوند، خواه این مراجعه برای یک معاینه ساده ماهیانه

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f