Day: اسفند 19, 1399

اسفند 19
ضررهای تلویزیون تماشا کردن برای کودکان زیر ۴ سال

تماشای تلویزیون برای کودکان زیر ۴ سال باعث بروز اختلالات رفتاری می شود : فوق تخصص…

اسفند 19
ارتباط گوشت و بیماری آسم در کودکان

بر اساس مطالعه محققان داده های جدید ارتباط بالقوه بین مصرف گوشت در دوران کودکی و علائم…

اسفند 19
دلایل ریخت و پاش کودکان چیست؟

وقتی کودکان با حالتی غذا می خورند که اجزای غذا را در دست گرفته و نگاه میکنند،و کثیف…

اسفند 19
نکات طلایی برای پرورش کودک شاد

برای پرورش کودک شاد باید به چندین نکته طلایی توجه کنیم که در اینجا به بررسی و بیان آن…

Verification: 21c1a9e26c75b00f