دسته بندی: ریه و تنفسی

برونشیت کیدز24
ریه و تنفسی

التهاب ریه ( برونشیت )

برونشیت چیست؟ برونشیت زمانی است که پوشش لوله های تنفسی بزرگ ملتهب می شود (متورم و قرمز می شود). این راه های هوایی که لوله های

مطالعه مقاله »
برونشیت کیدز24
پزشکی

برونشیت(التهاب نایژه)

برونشیت چیست؟ برونشیت التهاب (تورم و قرمزی) مخاطی است که مجاری هوایی بزرگتر را می پوشاند. این راه های هوایی که برونش نامیده می شود ، نای را

مطالعه مقاله »
آسم در کودکان کیدز 24
پزشکی

آسم در کودکان 2

آسم در کودکان 2 در آسم دوران کودکی، ریه‌ها و راه‌های هوایی در معرض محرک‌های خاصی مانند استنشاق گرده یا سرماخوردگی یا سایر عفونت‌های تنفسی

مطالعه مقاله »
آسم در کودکان کیدز 24
پزشکی

آسم در کودکان 1

در آسم دوران کودکی، ریه‌ها و راه‌های هوایی در معرض محرک‌های خاصی مانند استنشاق گرده یا سرماخوردگی یا سایر عفونت‌های تنفسی به راحتی ملتهب می‌شوند. آسم

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f