اطلاعات پزشک
 • نام و نام خانوادگی
  دکتر شهناز آرمین
 • نوع فعالیت پزشکی
  فوق تخصص عفونی اطفال
 • شماره نظام پزشکی
  32181
 • روزهای کاری پزشک
  شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه
 • اطلاعات ساعات کاری پزشک
  20 تا 22
 • محل فعالیت
  شریعتی روبروی حسنیه ارشاد کوچه هدیه پلاک ۱۰ واحد 13
نوع خدمات پزشکی
عناوین تخصص و فوق تخصص
رزومه و سوابق تخصصی و اجرایی

پزشکی عمومی ۱۳۶۳-۱۳۶۹ دانشگاه اصفهان
تخصص کودکان سال ۱۳۷۱-۱۳۷۴ دانشگاه تهران
فوق تخصص عفونی اطفال .۱۳۷۹_۱۳۷۷ دانشگاه تهران
نفر اول بورد فوق تخصصی کشور
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۸۰تاکنون

موقعیت مطب

شریعتی روبروی حسنیه ارشاد کوچه هدیه پلاک ۱۰ واحد 13

 • هنوز نظری ندارید.
 • یک دیدگاه اضافه کنید
  Verification: 21c1a9e26c75b00f