اطلاعات پزشک
 • نام و نام خانوادگی
  دکتر شهناز آرمین
 • نوع فعالیت پزشکی
  فوق تخصص عفونی اطفال
 • شماره نظام پزشکی
  32181
 • روزهای کاری پزشک
  شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه
 • اطلاعات ساعات کاری پزشک
  20 تا 22
عناوین تخصص و فوق تخصص
رزومه و سوابق تخصصی و اجرایی

پزشکی عمومی ۱۳۶۳-۱۳۶۹ دانشگاه اصفهان
تخصص کودکان سال ۱۳۷۱-۱۳۷۴ دانشگاه تهران
فوق تخصص عفونی اطفال .۱۳۷۹_۱۳۷۷ دانشگاه تهران
نفر اول بورد فوق تخصصی کشور
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۸۰تاکنون

رزرو نوبت غیرحضوری(اینترنتی،تلفنی)
یک دیدگاه اضافه کنید
Verification: 21c1a9e26c75b00f