اطلاعات پزشک
 • نام و نام خانوادگی
  زهرا فاضلی فارسانی
 • نوع فعالیت پزشکی
  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
 • شماره نظام پزشکی
  4012
 • روزهای کاری پزشک
  شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه
 • آدرس پستی
  شریعتی روبروی خیابان ظفر_کوچه امانی_پلاک 2_واحد 6_طبقه سوم روزهای یکشنبه و سه شنبه شریعتی بالاتر از میرداماد کوچه فلسفی پلاک 2 روزهای شنبه دوشنبه چهارشنبه
رزومه و سوابق تخصصی و اجرایی

1.مدرك تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدرك مامایی از دانشگاه
آزاد اسلامی واحد شهرکرد
2.مشاوره ورزیم درمانی کلیه بخش هاي بیمارستان کودکان مفید و همچنین بخش هاي ویژه
3.کارشناس پژوھشگر مرکز تحقیقات گوارش و کبد وتغذیھ بیمارستان کودکان مفیداز سال
١٣٩٧ تاکنون
4.مولف کتاب با عنوان " کتابچھ راھنمای دستیاران کودکان دانشگاه علوم پزشکی شھید
بھشتی

 • هنوز نظری ندارید.
 • یک دیدگاه اضافه کنید
  Verification: 21c1a9e26c75b00f