Month: بهمن ۱۴۰۲

بهمن ۲۳
برنامه جدید واکسیناسیون کودکان

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ورود واکسن‌های روتاویروس و…

بهمن ۱۹
اندازه گیری دمای کودک

هنگامی که کودک شما احساس گرما می کند یا به نظر می رسد که از حالت عادی خارج می شود،…

Verification: 21c1a9e26c75b00f