برچسب: درمان

فنیل کتونوریا
پزشکی

بیماری فنیل کتونوریا

تاریخچه بیماری فنیل کتونوریا :  در سال 1934 مادری با دو کودک عقب مانده به مطب دکتر فولینگ نروژی مراجعه کرد و اظهار داشت :”

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f