برچسب: درمان استفراغ

اسهال و استفراغ چیست
پزشکی

اسهال و استفراغ چیست؟

اسهال و استفراغ افزایش دفعات اجابت مزاج در هر کودک متفاوت است. اسهال به معنی دفع مدفوع آبکی به همراه افرایش دفعات اجابت مزاج در

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f