Month: مهر ۱۴۰۲

مهر ۰۸
تأثیر رسانه‌ها بر رفتار کودکان: یک بررسی جامع

رسانه‌ها در دنیای امروز برای همه افراد، از کودکان تا بزرگترها، جزء جزوه‌های روزانه…

شهریور ۲۶
برای رشد قد کودکان چی خوبه؟

رشد قد در کودکان جنبه مهمی از رشد کلی آنها است. والدین اغلب تعجب می کنند که چه کاری می…

شهریور ۱۲
هویت یابی در کودکان

هویت چیست؟ هویت به مجموعهٔ صفات، ویژگی‌ها، باورها، ارزش‌ها، عقاید و تجارب یک فرد گفته…

Verification: 21c1a9e26c75b00f