Day: مرداد ۱۶, ۱۴۰۲

مرداد ۱۶
بازی و رشد کودکان

بازی چیست؟ بازی فعالیتی است که به منظور سرگرمی، تفریح و در بعضی موارد آموزش انجام…

مرداد ۱۶
شکل گیری هویت کودکان

هویت به مجموعهٔ صفات، ویژگی‌ها، باورها، ارزش‌ها، عقاید و تجارب یک فرد گفته می‌شود که…

Verification: 21c1a9e26c75b00f