Day: آبان ۱۷, ۱۴۰۱

آبان ۱۷
کودکان زودرس ، کم وزن و نارس به هنگام تولد

کودکان زودرس ، کم وزن و نارس به هنگام تولد مقدمه: بچه هایی که 3 هفته یا بیشتر ، قبل از…

آبان ۱۷
ختنه

ختنه نوزاد پسر، یکی از مسائل بسیار مهم است که سوالات زیادی را در ذهن والدین ایجاد…

Verification: 21c1a9e26c75b00f