EnglishPersian

تشنج ، حرکات غیر ارادی شدید بدن در اثر تحریکات عصبی

مشاهده
تشنج در کودکان

تشنج عبارت است از حرکات غیر ارادی شدید عضلات بدن که در اثر تحریکات عصبی به وجود می‌آید. تحریکات عصبی از قسمت قشری مغز سرچشمه می گیرند. در این حالت بیشتر عضلات بدن و یا تعدادی از آن سفت و منقبض می شود و شروع به حرکات مختلفی می نمایند. این حرکات غیر ارادی است . اغلب هنگام تشنج، شخص دچار بیهوشی می شود . یا حالت گیجی کامل دارد و قادر به کنترل و یا متوقف کردن حرکات غیر ارادی نیست.

تشنج ممکن است موضعی یعنی در یکی از اندام ها و یا محدود به سر و گردن و چشم ها باشد . یا ممکن است به صورت عمومی بروز کند و تمام اندام ها و سر و گردن را در بر بگیرد. بعضی تشنج ها مثل صرع بزرگ از ابتدا به شکل عمومی هستند . بیمار در شروع تشنج فریادی می‌کشد و سپس به زمین می افتد و تمام اندام هایش شروع به حرکات غیر ارادی می نماید؛ اما در انواع دیگر تشنج ابتدا به صورت موضعی است و در اثر پیشرفت عارضه و عدم درمان به صورت عمومی در می آید.

علل ایجاد تشنج :

علل ایجاد آن در کودکان بسیار زیاد و گوناگون است. در زیر به قسمت هایی از آن اشاره می‌شود :

۱.  به علت تب

۲. به علت صرع(اپی لپسی)

۳. به علت ببماری ها و ضایعات مغزی

۴. به علت اختلالات متابولیک؛ کمبود و افزایش بعضی از مواد در خون، ممکن است موجب تشنج گردند مانند کمبود قند و کلسیم و یا افزایش غلظت اسمزی و pHخون.

۵. در اثر مسمومیت مانند (مسمومیت با استریکنین که سبب تحریک سلولهای مغزی و در نهایت به وود امدن این عارضه می‌شود.)

۶.  به علت نرسیدن اکسیژن کافی – در نوزادان به علت نرسیدن اکسیژن کافی در حین زایمان به مغز ممکن است تشنجات شدید و غیرقابل کنترلی به وجود آید.

اشتراک گذاری:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on print
Share on email
mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید
    Verification: 21c1a9e26c75b00f