[bookly-form]

چند نکته مهم برای رزرو:

1- هزینه اعلام شده برای ویزیت‌های حضوری بصورت بیعانه میباشد و مابقی هزینه در متب دریافت میگردد و هزینه مربوط به ویزیت‌های تلفنی و آنلاین بصورت کامل میباشد.

2- لطفا برای بازگشت از کلیدهای مرورگر و صفحه کلید استفاده نکنید و از دکمه بازگشت موجود در فرم استفاده شود.

3- ردیف سوم موجود در فرم مربوط به زمانی‌ست که شما تمایل دارید با پزشک مورد نظر ملاقات یا تماس داشته باشید و نه صرفا زمان رزرو نوبت، لذا چنانچه تمایل دارید زودترین زمان برای شما نمایش داده شود آنرا بر حالت پیش فرض قرار دهید و تغییری در آن ایجاد نکنید.

Verification: 21c1a9e26c75b00f