برچسب: chicken pox

آبله مرغان کیدز24
پزشکی

آبله مرغان

آبله مرغان چیست؟ آبله مرغان یک عفونت ویروسی است که باعث تب و بثورات (تاول) خارش دار با لکه هایی در سراسر بدن می شود.

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f