برچسب: کوتاهی قد در کودکان

کوتاهي قد
پزشکی

کوتاهی قد در کودکان

آیا کودک من  کوتاه است ؟ نگرانی والدین در باب قد فرزندانشان یکی از علل شایع مراجعات به کلینیکهای غدد میباشد. رشد قدی کودکان در

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f