برچسب: کف پای صاف

کف پای صاف
ارتوپدی اطفال

کف پای صاف

کف پای صاف: به معنی از بین رفتن قوس طبیعی داخل پا است که در حدود یک چهارم بالغین یافت می شود. این مساله در

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f