برچسب: کاشتن بذر

ذهن کودک
خانواده و فرزند پروری

کاشتن بذر در ذهن کودکان

«تو آخرش چیزی نمیشی» «خدایا! تو فقط مایه ی دردسری»«پشیمان خواهی شد،حالا میبینی» «تو هم مثل عمه ات، بداخلاقی»  «خیلی ابلهی». بسیاری از جوانان بر

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f