برچسب: پیشگیری از ادرار سوختگی کودکان

ادرار سوختگی در کودکان
تخصصي اطفال

ادرار سوختگی کودکان

ادرار سوختگی: دیاپر راش یا سوختگی پای کودکان (  ادرار سوختگی ) شایعترین مشکل شیرخواران سنین ۴ الی ۱۲ ماه می باشد. خارج از این

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f