برچسب: رایگان،اخبار،اضطراب جدایی،روان شناسی،روان شناسی کودک،فرزندپروری،کودک

ترس کودک از پزشک
پزشکان

ترس کودک از پزشک

مقدمه بیشتر کودکان زمانی که در می‌یابند باید به پزشک مراجعه کنند، دچار ترس و دلهره می‌شوند، خواه این مراجعه برای یک معاینه ساده ماهیانه

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f