برچسب: درمان تب

کنترل تب در کودکان
پزشکی

کنترل تب در اطفال

_ تعریف تب : تب در واقع یک مکانیسم دفاعی طبیعی بدن است که در پاسخ به عوامل بیماری زا ایجاد می شود.درواقع بدن با

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f