برچسب: برفک

بیماری برفک
پزشکی

بیماری برفک چیست؟

برفک، یک بیماری عفونی قارچی است که با ایجاد دانه های سفید رنگ در دهان شروع می شود. سپس این دانه ها به یکدیگر می

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f