برچسب: انواژیناسیون در بچه ها

انواژیناسیون در کودکان
پزشکی

انواژیناسیون در کودکان

انواژیناسیون یعنی چه؟ انواژیناسیون یا اینتوساسپشن (intussusception) حالتی خطرناک است که در آن قسمتی از روده مانند یک تلسکوپ به داخل قسمت مجاور خود فرو

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f