برچسب: اصلاح کردن انواژیناسیون

انواژیناسیون در کودکان
پزشکی

انواژیناسیون در کودکان

انواژیناسیون در بچه ها   انواژیناسیون یا اینتوساسپشن (intussusception) حالتی خطرناک است که در آن قسمتی از روده مانند یک تلسکوپ به داخل قسمت مجاور

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f