دسته بندی: تغذیه

تغذیه

شروع تغذیه کمکی

تغذیه تکمیلی که به عنوان معرفی غذای جامد نیز شناخته می شود، نقطه عطف مهمی در رشد کودک است. همانطور که نوزادان رشد می کنند

مطالعه مقاله »
تغذیه

اضافه وزن در کودکان

اضافه وزن و چاقی دوران کودکی به یک نگرانی فزاینده در سراسر جهان تبدیل شده است. اضافه وزن در کودکان نه تنها خطرات فوری برای

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f