چند سال دیگه میخواهید برای دخترتان جهیزیه عالی تهیه کنید … با کدام سرمایه؟
شایدم پسرتان از شما درخواست هزینه تحصیل یا هزینه ازدواج بکند، میخواهید مانند یک قهرمان برایش باشید و هزینه هایش را بپردازید … با کدام پول؟
… میدونستید که برای تمام این سوال ها یک راه حل هست؟

برداشت از حساب اندوخته از پایان سال اول

پرداخت سود تضمینی به همراه سود مشارکت در منافع، تا پایان مدت قرارداد

پوشش بیماری‌‌های خاص تا سقف 5.000.000.000 ریال (پوشش امراض خاص)

پرداخت هزینه‌‌های بیمارستانی تا سقف 200.000.000 ریال (پوشش درمان)

پرداخت سرمایه‌ فوت بر اثر حادثه حداکثر تا 3 برابر سرمایه فوت عادی

پرداخت هزینه‌‌های پزشکی بر اثر حادثه، تا سقف 200.000.000 ریال و حداکثر تا 20 درصد سرمایه فوت عادی

برداشت از حساب اندوخته از پایان سال اول

امکان بیمه شدن از سن 2 سالگی تا 80 سالگی

پرداخت سود به حق بیمه‌های پرداختی

دریافت وام بیمه عمر

برداشت از اندوخته بیمه عمر

پوشش سرمایه امراض خاص

پوشش سرمایه فوت عادی

پوشش سرمایه فوت ناشی از حادثه

پوشش معافیت در صورت ازکارافتادگی

امکان درخواست مستمری در پایان قرارداد

 

[gravityform id=”15″ title=”false” description=”false”]

با ثبت اطلاعات خود، کارشناسان ما

در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

Verification: 21c1a9e26c75b00f