Day: تیر ۱۳, ۱۴۰۱

تیر ۱۳
مشکل آنوس بسته در نوزادان

طبق تحقیقات از هر پنج هزار نوزاد متولد شده یک نفر به طور مادرزادی مبتلا به بیماری …

Verification: 21c1a9e26c75b00f