برچسب: گوش گردن

کمک به فرزندان
خانواده و فرزند پروري

حل و فصل کردن مسائل از طریق گوش کردن:چطور به فرزندمان کمک کنیم تا با دنیای نامهربان کنار بیاید

مواقعی که فرزندتان ناراحت است؛ مثلاً در مدرسه اتفاقی برایش افتاده یا با بچه های دیگر یا اولیای مدرسه درگیری پیدا کرده، سردرگم می شوید

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f