برچسب: کودک کار

کودکان کارِ فضای مجازی
خانواده و فرزند پروري

کودکان کارِ فضای مجازی:آیا والدین حق دارند عکس و ویدیوی کودکانشان را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند؟

یکی از رایج‌ترین کارها در شبکه‌های اجتماعی این است که عکسمان را با دیگران به اشتراک بگذاریم. حالا یا عکس پروفایلمان یا هر تصویر دیگری

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f