کاربران عزیز کیدز 24 لطفا توجه داشته باشید نوبت حضوری برای دکتر بهزاد مقدم حتما با نام و نام خانوادگی فرزند اخذ گردد.

افرادی که قصد انجام واکسیناسیون برای 2،4،6،12،18 ماهگی را دارند حتما برای قبل از ساعت 18:00 نوبت خود را اخذ نمایند.

رزرو نوبت حضوری با دکتر محمدحسین بهزاد مقدم

ما قادر به پردازش پرداخت شما نیستیم. لطفا مجددا تلاش کنید.
از درخواست شما متشکریم!
شماره تأیید شما:
Verification: 21c1a9e26c75b00f

توجه توجه

قابل توجه بیماران دکتر بهزادمقدم

رزرو های نوبت حضوری روز های زوج و از ساعت 12 می باشد ، تعداد نوبت های قابل اخذ 30 نوبت است و پس از تکمیل ظرفیت سایت به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد.

کاربران عزیز کیدز 24 لطفا توجه داشته باشید نوبت حضوری برای دکتر بهزاد مقدم حتما با نام و نام خانوادگی فرزند اخذ گردد.

افرادی که قصد انجام واکسیناسیون برای 2،4،6،12،18 ماهگی را دارند حتما برای قبل از ساعت 18:00 نوبت خود را اخذ نمایند.