Day: آذر ۱, ۱۳۹۹

آذر ۰۱
روش هایی ساده برای افزایش خلاقیت وهوش نوزادان :قسمت دوم

تمرین های نوع ششمِ افزایش خلاقیت نوزاد:بازی کنید  1-او را سوپرایز کنید هر از گاهی ، با…

آذر ۰۱
روش هایی ساده برای افزایش خلاقیت وهوش نوزادان :قسمت اول

تمرین های نوع اولِ افزایش هوش نوزاد:تحریک کردن بینایی نوزاد 1-ارتباط چشمی برقرار کنید…

آذر ۰۱
آموزش سبک های فرزند پروری:4سبک فرزند پروری و تاثیر آن بر کودکان

سبک فرزندپروری شما می تواند از وزن کودک تا احساس او در مورد خودش تأثیر بگذارد. اطمینان…

Verification: 21c1a9e26c75b00f